Meer ruimte nodig? Maak werk van een uitbreiding

Ben je van plan om te renoveren? Dan is het mogelijk interessant om meteen je woning uit te breiden. Zo kan je een extra leefruimte of verdieping creëren. We lijsten de belangrijkste punten op waarmee je moet rekening houden.

Verschillende vormen

Een uitbouw is mogelijk in verschillende vormen. Zo kan je kiezen voor een uitbreiding achteraan of aan de zijgevel. Hiervoor is een grote gevelopening nodig.

In een stadsomgeving kan je er omwille van gebrek aan oppervlakte aan denken om niet in de tuin bij te bouwen, maar wel boven op je woning. In dit geval is het noodzakelijk te onderzoeken in hoeverre het bestaande gebouw het gewicht van een opbouw kan dragen.

Het voordeel van een uitbreiding is dat je niet hoeft te verhuizen tijdens de werken, tenzij je de hele woning renoveert.

Doe een beroep op een expert

Schakel voor een uitbreiding best een expert in die je in een ontwerp kan voorzien. Hij waakt vooral ook mee over de stabiliteit van de woning wanneer je bijvoorbeeld een grote afbraak aan de achtergevel doet. Hij focust ook op de harmonie tussen de bestaande woning en de uitbouw, of dat beide net een mooi contrast opleveren.

Voor de werken ga je op zoek naar een geschikte, betrouwbare aannemer die binnen het door jou vooropgestelde budget de werken kan voltooien.

Check het budgettaire plaatje

Zet daarom eerst alle budgettaire mogelijkheden op een rijtje. Kan je jouw spaargeld aanspreken of opnieuw een deel van je lening aanwenden? Is het mogelijk om over te gaan op een renovatie met uitbreiding of kan een uitbreiding wachten op later? Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Check welke vergunningen nodig zijn
Denk tot slot ook aan de noodzakelijke vergunningen. Onder bepaalde voorwaarden is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Voldoet de ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor meldingsplicht, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Check of je van het verlaagd btw-tarief kan genieten

Om van een verlaagd btw-tarief van 6 procent te kunnen genieten moet de renovatie ook aan drie criteria voldoen. De bestaande structuur blijft in grote mate behouden. De oppervlakte van de uitbreiding mag ook niet groter zijn dan de oppervlakte van de oorspronkelijke woning. Het resultaat van de werken moet één geheel vormen.

(kcw)

Deze artikels kunnen je ook interesseren