Ventilatie bij renovatie

Ventilatie bij renovatie

Wanneer je jouw woning beter isoleert en dus ook luchtdichter maakt, is ventilatie noodzakelijk om je woning gezond te houden. Verse lucht moet aangevoerd worden en vuile lucht moet weg kunnen. Welk systeem kies je dan het beste?

De EPB-regelgeving verplicht om het energieverbruik van gebouwen te beperken, maar ook om minimaal te ventileren, wat niet hetzelfde is als verluchten. Ventilatie zorgt ervoor dat vervuilde binnenlucht naar buiten gaat en (minder vervuilde) buitenlucht naar binnen komt.
Ga je verbouwen? Dan volstaat het om enkel toevoervoorzieningen te plaatsen in de toevoerruimtes waar de ramen vervangen worden of waar extra ramen geplaatst worden.

Heb je plannen om je woning uit te breiden, dan geldt de ventilatienorm. Die bepaalt dat er 3,6 kubieke meter lucht per uur en per vierkante meter vloeroppervlakte toegevoerd of afgevoerd worden. Je bent wel vrij om te bepalen welk ventilatiesysteem je toepast. Opgelet: bij een ingrijpende energetische renovatie gelden wel dezelfde regels als bij een nieuwbouw.

C, C+ of D
Voor een bestaande woning heb je de keuze tussen twee systemen: systeem C met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, of systeem D met mechanische toe- en afvoer.

Systeem C kan je toepassen wanneer je de ramen vervangt. Zo kan je ventilatieroosters voorzien boven de ramen in droge ruimten zoals de leefruimte of slaapkamer. Bij natte ruimten zoals de badkamer of de keuken komt het erop neer om vuile lucht naar buiten te krijgen. Dat kan door mechanische afvoerventielen te voorzien op de muur of aan het plafond of door een centrale afzuiging. Bij het vraaggestuurde ventilatiesysteem C+ wordt het systeem alleen gebruikt als de lucht in de ruimte vervuild is.

Wanneer ramen vervangen niet op het renovatieprogramma staat, kan je opteren voor systeem D of balansventilatie waarbij één netwerk verse lucht droge ruimten inblaast en een tweede netwerk de vervuilde lucht uit natte ruimtes afvoert. Met dit systeem is het mogelijk om de gewonnen warmte uit de afgevoerde lucht te hergebruiken om de verse lucht voor te verwarmen.

Een optie is om dit dubbele netwerk te laten samen komen in een ventilatiegroep. Hier is wel een aparte technische koker of ruimte aan het plafond nodig wat weggewerkt zal moeten worden. Laat je bijstaan door een specialist om te bekijken welk systeem geschikt is voor jouw woning.

(kcw)

Deze artikels kunnen je ook interesseren